Pandai.

Orang yang bodoh tetapi mempunyaai hati yang baik lebih baik dari orang yang pandai tetapi mempunyaai hati yang jahat.

No comments:

Post a Comment